Privacy - en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.OutdoorFires.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Met onderstaande verklaring willen wij duidelijk maken hoe zeer wij ons inzetten voor de veiligheid en betrouwbaarheid van onze website, en verduidelijken op welke manier wij van de persoonlijke gegevens van onze klanten gebruik maken.Persoonsgegevens die wij verwerken
OutdoorFires verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@OutdoorFires.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
OutdoorFires verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren
OutdoorFires zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
OutdoorFires verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
OutdoorFires gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@outdoorFires.nl. Om uw identiteit te kunnen verifieren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. OutdoorFires zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.OutdoorFires.nl Telefoonnummer: 0031621287755 Bedrijfsadres: Het oude loo 2, 7608NB te Almelo

Beveiliging
Beveiliging OutdoorFires neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@outdoorFires.nl. OutdoorFires heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- SSH verbinging (dit kunt u zien door het slotje wat uw brouwser laat zien).

Cookies
Hieronder vind u een lijst van de coocies die door OutdoorFires.nl wordt gebruikt.

Cookie Naam Cookie Beschrijving
FORM_KEY Willekeurig gegenereerde sleutel die wordt gebruikt om vervalste aanvragen te voorkomen.
PHPSESSID Uw sessie-ID op de server.
GUEST-VIEW Zorgt ervoor dat gasten hun orders bekijken en bewerken.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over uw winkelwagen en het bekijken van de geschiedenis, als u deze opvraagd.
STF Informatie over producten die u heeft gemaild naar vrienden.
STORE De winkel view of taal die u hebt geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een klant toestaat om cookies te gebruiken.
MAGE-CACHE-SESSID Vergemakkelijkt de caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-STORAGE Vergemakkelijkt de caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Vergemakkelijkt de caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Vergemakkelijkt de caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
SECTION-DATA-IDS Vergemakkelijkt de caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Vergemakkelijkt de caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
X-MAGENTO-VARY Vergemakkelijkt de caching van content op de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Vergemakkelijkt de vertaling van content naar andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Vergemakkelijkt de vertaling van content naar andere talen.